Vad är SAPERE?

SAPERE är en pedagogisk, mångsidig metod som kan integreras i flera av skolans ämnen. Ordet Sapere är latin och står för smaka, lukta, att ha smak, uppfatta smak med sinnena. I bildlig betydelse, ha förstånd, vara vis, (tillhörande adjektivet sapiens).

Syftet med Sapere-metoden:

• att lära känna sina sinnen och sin egen smak
• att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt
• att utvecklas till en medveten konsument
• att våga prova nya produkter och rätter
• att öka variationen i det man äter.