Dessa skolor var med

Sjundeå svenska skola och Borgaregatans skola i Vasa valdes till de första projektskolorna. Målsättningen med det konkreta arbetet i skolorna är att skapa en positiv attityd bland barn och unga gentemot en sund kost.

I januari 2010 anslöt sig ytterligare två skolor till projektet, Malms skola i Väståboland och Villa skolan i Karleby.

Eleverna fick undervisning i den sensoriska smakträningsmetoden Sapere. Skolkökets personal fick fortbildning och hjälp med att genomföra en grönsaksbuffévecka för hela skolan. På alla de fyra orterna arrangerades en "kockduell-kväll" med de lokala beslutsfattarna och tjänstemännen. Även föräldrarna erbjöds matlagningskurser. Skolmat handlar om prioriteringar och att lobba för att barnen skall få mat och kvalitet.