Operation Skolmat

Syftet med projektet är att bidra till en förbättring av skolmaten. Skolmåltiden har visat sig vara en viktig måltid för dagens barn och kan för vissa vara den enda tillredda varma måltiden under dagen. I en undersökning bland finlandssvenska skolor (Folkhälsan, Hälsoverkstaden) framgår det att andelen fibrer, samt konsumtionen av frukt och grönsaker sjunkit till en för låg nivå.

Målsättningen med projektet har varit att i projektskolorna försöka ändra dessa negativa trender. Det handlar om att engagera både elever, måltidspersonal, lärare och föräldrar i arbetet med att förbättra måltiden och göra den mera attraktiv. Vi vill även uppmana beslutsfattare att ta sitt ansvar i frågan och föra fram vårt budskap ibland annat media.

Delmål

 • att grunda måltidsteam, rektor, sapere-lärare, måltidspersonal, projektledare
 • att erbjuda fortbildning för personal, handledning i kök
 • att förnya grönsaksrepertoaren. Införa grönbuffé
 • att främja ekologiska råvaror och minska på tillsatserna
 • att förbättra trivseln i matsalen
 • att ordna seminarier / föräldramöten
 • att ordna matlagningskurser för föräldrar / familjen
 • att införa Sapere
 • att påverka beslutsfattare, kockkväll för beslutsfattare
 • fotograferingsdokumentation, utvärdering
 • medial synlighet

Resultat

Vi kunde se och mäta en stor skillnad i grönsakskonsumtionen i våra projektskolor. Genom att fotografera tallrikarna under en "vanlig skolvecka" och under projektets specialvecka med grönsaksbuffé fick vi tydligt fram skillnaden. Det är mycket viktigt att erbjuda barnen ett rikt utbud av grönsaker, rotfrukter, linser, bönor etc. för att lyckas uppfylla rekommendationen med att fylla halva tallriken med grönt.

Här är några bilder som visar skillanden. I siffror blev det 5–7 gånger mera grönt på tallrikarna. Estetiken, hur man serverar grönsakerna/maten är mycket betydelsefull samt även sensoriken. Att bjuda på dofter som tilltalar och lockar är även en viktig och ofta bortglömd effekt. Allt detta kan en motiverad personal åstadkomma.

Operation skolmat delade ut pris

Den 15 februari 2011 arrangerades seminariet Skolmaten i Fokus i Helsingfors. Operation skolmat premierade det ”Bästa skolköket” i Svenskfinland! Här kan du läsa vilka som var nominerade och prismotiveringarna. Följande kriterer sökte vi bland de nominerade skolorna som var 13 stycken:

* Här sprider man matglädje
* Här satsar man på mat och kvalitet
* Här får man hemgjort bröd
* Här satsar man på ett rikt grönsaksbord
* Här finns det en matsal som man trivs i

Från vänster: Sjöberg Carola, Johansson Benita – Övernäs skola, Sundqvist Christel – Ekenäs högstadieskola, Björklund Annika – Såka skola, Sundqvist Carina – Petalax högstadieskola, Kleiman Tuula och Moberg Maria – Mikaelskolan, vinnarna.